Ceník

Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný od 1.1.2023

Prohlídka do zaměstnání vstupní 900 Kč

Prohlídka do zaměstnání periodická, mimořádná, výstupní 800 Kč

Prohlídka k posouzení zdrav. způsobilost k řízení motor. vozidel 800 Kč

Prohlídka k posouzení zdrav. způsobilost k řízení motor. voz. nad 65 let 500 Kč

Prohlídka k posouzení zdrav. způsobilost k držení zbrojního průkazu 900 Kč

Prohlídka a potvrzení k profesním průkazům a kurzům 800 Kč

Prohlídka a vystavení zdrav. průkazu pracovníka v potravinářství 500 Kč

Prohlídka k posouzení zdrav. způsobilosti k zájmové, sportovní činnosti 500 Kč

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 300 Kč

Prohlídka a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce 800 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 400 Kč

Lékařská zpráva vystavená pro úřady, pojišťovny, zaměstnavatele 500 Kč/á každých započatých 30 minut práce

Žádost o zařazení do sociálního ústavu (domov pro seniory, penziony) 400 Kč

Očkování vakcínou, nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění 300 Kč

Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy, četně výpisu z dokumentace (do 1 pracovního dne) 1000 Kč

Pořízení kopie 1 strany dokumentace 10 Kč

Při platbě kartou budou připočtena 2% z celkové ceny za náklady na provoz terminálu.